Tin tức

Đâu là những thách thức và kỹ năng cần thiết khi lần đầu làm quản lý?

 • 18/11/2022
 • /

Người quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành, quản trị các cấp dưới theo một hướng đi đúng đắn để đạt được mục tiêu mà tổ...

Chương trình phát triển năng lực giảng viên – Train the trainer
 • 18/11/2022
 • /

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: Nhận thức giá trị của nghề đào tạo, chân dung của một giảng viên hiệu quả, trách…

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Mới
 • 07/08/2021
 • /

Nội dung chính Xây dựng hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp Thành công dựa trên mối quan hệ Cách thức trình bày, sản phẩm dịch vụ hiệu quả Giải…

Kỹ Năng Thuyết Trình, Trình Bày Hiệu Quả
 • 07/08/2021
 • /

Nội dung chính Ngày 1: Xây dựng nền tảng thành công cho buổi thuyết trình Kỹ thuật trình bày ngắn gọn, súc tích, thuyết phục​ Ngày 2: Phương pháp truyền…

Trasforming Virtual Training
 • 07/08/2021
 • /

Nội dung chính Mục đích của đào tạo KAS Phân biệt các khái niệm huấn luyện Các nguyên tắc học của người lớn RAME2FAME Cấu trúc của buổi huấn luyện…

Phương Pháp Đào Tạo
 • 07/08/2021
 • /

Phương pháp đào tạo được nghiên cứu và chứng minh bởi những chuyên gia về luận điểm phương pháp học từ những năm 1970, được các tổ chức khảo sát…

Human Resources Business Partner Management (HRBP)
 • 07/08/2021
 • /

Nội dung chính Hiểu được vai trò của HRBP trong tổ chức Sự khác nhau giữa Nhân Sự Truyền Thống và HRBP Mô hình HRBP chuẩn và cách thức vận…

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Mới
 • 06/08/2021
 • /

Nội dung chính Xây dựng hình ảnh người bán hàng chuyên nghiệp Thành công dựa trên mối quan hệ Cách thức trình bày, sản phẩm dịch vụ hiệu quả Giải…

Transform To Human Resources Business Partner (HRBP)
 • 02/08/2021
 • /

Nội dung chính Hiểu được vai trò của HRBP trong tổ chức Sự khác nhau giữa Nhân Sự Truyền Thống và HRBP Mô hình HRBP chuẩn và cách thức vận…