Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÁC VỊ TRÍ CẤP CAO

Với nền tảng vững chắc và năng lực cốt lõi là Thu hút Nhân tài & Quản lý Nhân tài, HR Guru chúng tôi hỗ trợ Doanh nghiệp, khách hàng tìm kiếm, sàng lọc & tuyển chọn các vị trí cấp cao từ C-Level đến các vị trí nhân viên trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau như: Chăm sóc sức khoẻ, Giáo dục, Tài chính Ngân hàng, Du lịch, Bảo hiểm với 5 yếu tố:

1. Đúng Nhân tài
2. Đúng mức lương
3. Đúng thời gian
4. Đúng địa điểm
Đúng nguồn lực