KHÓA HỌC:

E-TRAIN THE TRAINER

Đào tạo trực tuyến (Zoom)

THỜI GIAN:

 • Ngày Thứ Bảy     : 03/10/2020 Từ 09h00 - 18h00

 • Ngày Chủ Nhật    : 03/10/2020 Từ 09h00 - 18h00

ĐỊA ĐIỂM:

 • Ứng dụng Zoom

 • Ứng dụng Google Classroom

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

 • Quản lý cần tham gia đào tạo nhân viên

 • Nhân viên được giao nhiệm vụ đào tạo như một phần của công việc

 • Cá nhân có mong muốn trau dồi kỹ năng huấn luyện của bản thân

GIÁ TRỊ KIẾN THỨC:

 • Hiểu rõ cách học của người trưởng thành

 • Xây dựng cấu trúc bài huấn luyện chuyên nghiệp

 • Giao tiếp hiệu quả khi chuyển tải bài huấn luyện

 • Lựa chọn phương pháp huấn luyện trực quan, sinh động, và phù hợp

 • Quản lý học viên khó với sự tự tin

NỘI DUNG CHÍNH:

 1. Mục đích của đào tạo KAS

 2. Phân biệt các khái niệm huấn luyện

 3. Các nguyên tắc học của người lớn RAME2FAME

 4. Cấu trúc của buổi huấn luyện GLOSS EAS OFF

 5. Cách viết giáo trình giảng dạy

 6. Kỹ năng thuyết trình 

 7. Tổ chức hoạt động thảo luận nhóm

 8. Phương pháp quản lý học viên khó

GIẢNG VIÊN:

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Academic Director - HR Guru

 • Senior HR Manager - Marico Group

 • Senior - SHRM - PACE

 • Training Director - Lazada

 • Training Director - AAA

 • Senior Trainer - Prudential Assurance