Tin tức

Đâu là những thách thức và kỹ năng cần thiết khi lần đầu làm quản lý?

  • 07/08/2021
  • /

Người quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành, quản trị các cấp dưới theo một hướng đi đúng đắn để đạt được mục tiêu mà tổ...