TRAIN THE TRAINER

Phương pháp đào tạo được nghiên cứu và chứng minh bởi những chuyên gia về luận điểm phương pháp học từ những năm 1970, được các tổ chức khảo sát nổi tiếng trên thế giới áp dụng, thực hiện và công nhận

"Việc tiếp nhận kiến thức đạt hiểu quả cao nhất chỉ khi giảng viên và học viên cùng hiểu rõ phương pháp truyền đạt"

KHÓA TRAIN THE TRAINER

Mong muốn nắm vững các lý thuyết căn bản của Người Làm Đào Tạo chuyên nghiệp để truyền đạt lại những kinh nghiệm chuyên môn của bản thân một cách hiệu quả, ứng dụng được các phương pháp giảng dạy đa dạng.

Lãnh đạo đội ngũ nòng cốt của doanh nghiệp thông qua việc Đào Tạo, phát triển con người là nền tảng vũng chắc của Doanh Nghiệp, truyền tải đam mê thay đổi bản thân, học hỏi không ngừng là góp phần rất lớn vào công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách nhân văn

KHAI GIẢNG NGÀY

25/07/2020 - 26/07/2020

120 Đồng Khởi, P Bến Nghé, Q1, Tp. HCM