Tìm kiếm
  • Athena

Thanh Rời - Human Resources Business Partner (Khoá 10 - 11/10/2020)


Lớp học chắc lọc số lượng nên chuyên gia giao lưu rất nhiều với học viên

Kiến thức sát với thực tế nên rất dễ hiểu và vận hành ngay vào trong công việc

Trưa còn thêm phần buffet trưa tại khách sạn nên các học viên tiện giao lưu với nhau, cũng như với chuyên gia nên tạo dựng mối quan hệ khá tốt để hỗ trợ công việc, lẫn mối quan hệ xã hội.

Anh chị nào muốn trao dồi thêm kiến thức HR - Selling Skills.... nên học

32 lượt xem0 bình luận