NLP VÀ CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY

Master - Ông Nguyễn Khắc Thành Đạt đã có hơn 20 năm làm công tác quản lý tại doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có gần 14 năm làm quản lý cấp cao; Hiện là Phó Tổng Giám đốc một Tập đoàn BHNT tại Việt Nam

NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING

Để làm chủ được cảm xúc bản thân, vượt qua nỗi sợ hãi và mâu thuẫn của chính mình. Làm chủ cả những kết nối, giao tiếp và tạo ra sức ảnh hưởng quan trọng đến mọi người. Từ đó có thể dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong sự nghiệp, tự tạo cho mình cơ hội để trở thành những lãnh đạo xuất sắc, thành công vượt trội và giúp cho những người xung quanh mình đạt được những mục đích thú vị, giá trị trong cuộc sống.

KHOÁ NGÀY 06 - 07 / THÁNG 3 / 2020

CONNETING THE DOTS

K191212

Tài liệu chỉ dành cho những khách mời danh dự tham gia buổi chia sẻ chủ đề NLP ngày 12/12/2019